.
جزئیات کلینیک

دارای تیم متخصص باتجره و‌نامی برای هر نوع اختلال

ویزیت در منزل
بلی
کار درمانگر
تهران
تهران
شرق
13
پیروزی پاسداران مرزداران
09122432152

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.

آخرین تغییرات :