.
جزئیات کلینیک

انجام کلیه ی ازمونهای فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی
تجویز سمعک هوشمند -نامرئی

مرد
شنوایی شناس
قزوین
قزوین
شرق
1
سبزه میدان -ابتدای نادری-جنب بانک سینا-بن بست کاوه-ساختمان دکتر قریب-طبقه ی سوم
09376614927
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.