بستن
جزئیات کلینیک

ارزیابی شنوایی تجویز سمعک توانبخشی سرگیجه

مرد
شنوایی شناس
همدان
همدان
شرق
1
خیابان بوعلی نرسیده به ارامگاه ساختمان پزشکان شماره یک
32530257
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.