بستن
جزئیات کلینیک

لیزرتراپی .تمرین درمانی . الکتروتراپی
قرارداد با کلیه بیمه ها
عصر ها از ۴تا ۸ شنبه تا پنجشنبه

مرد
فیزیوتراپیست
کرمان
رفسنجان
شرق
1
رفسنجان بلوار طالقانی طالقانی 41کوجه قبل کتاب خانه مرتضوی
03434258370
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.