روانشناسی مطالعه دقیق و علمی ذهن و رفتار موجودات زنده است. منظور از ذهن و فرایندهای روانی همان  احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه است. منظور از رفتار کلیهٔ حرکات، اعمال و رفتار های قابل مشاهده یا غیر قابل مشاهده است. روانشناسی این دو حوزه مهم ( ذهن و رفتار ) موجودات زنده را در جهت ارتقا سلامت او مطالعه می کند.

بخش روانشناسی و مشاوره  هوش کالا ، با انتشار مقالات عمومی و تخصصی سعی دارد تا خدمات این رشته پیچیده  را معرفی کند و پاسخ بسیاری از سوالات قشر مراجعه کننده این رشته تخصصی را از این طریق بدهد. برای دسترسی به مقالات هر موضوع خاص در پایین بر روی آن کلیک کنید :

مقالات مشاوره و روانشناسی