نوشته‌ها

کارگاه نمیرخ زبانی

کارگاه روند ارزیابی و رسم نیمرخ زبانی برای کودکان دارای اختلالات تکاملی زبان

برگزار کننده گان: انجمن علمی گفتاردرمانی شعبه البرز مدرسین: خانم ها استاد زهرا آقا رسولی، دکتر یلدا کاظمی، محبوبه نخشب و تهمینه ملکی زمان: 16 دی ماه 1395 مکان: کرج، مرکز توانبخشی آوا توضیحات: انجمن علمی گفتاردرمانی شعبه البرز برگزار می کند:کارگا…