نوشته‌ها

دلایل استرس کودکان
,

۱۲ علت بروز استرس در کودکان | مهمترین دلایل

علل متعددی می تواند موجب استرس در کودکان شود. این دلایل می تواند ناشی از عوامل درونی یا بیرونی باشد. عوامل بیرونی مانند محیط مدرسه، تغییر در خانواده ، درگیر شدن با یک دوست و ... است. همچنین احساس استرس واضطراب می تواند در اثر احساسات و رفتارهای در…
استرس در کودکان
,

همه چیز درباره استرس در کودکان | علل علائم و تشخیص

هر شرایط یا وضعیتی که کودکان باید متناسب با آن تغییر کنند یا با آن سازگار شوند موجب استرس در آن ها می شود. مثلا  جدایی از والدین می تواند موجب استرس و اضطراب در بچه ها شود. به مرور که کودکان بزرگتر می شوند، فشارهای اجتماعی و مدرسه و... در آن ه…