کلینیک بازی درمانی تمشک

مدیر کلینیک : رضا صادقی

روانشناس کودک، سوپروایزر کلینیک : لیلا کاظمیان


درمانگران:
نویده جوادی
ریحانه سیگارچی
مهسا آقایی


مربیان:
مهری لطفی
زینب نوروز علی

خدمات ارائه شده در کلینیک بازی درمانی تمشک :

بازی درمانی

کارگاههای فرزندپروری

کارگاههای مادر و کودک

کارگاههای پدر و کودک

کارگاههای ارتقاء هوش کودک

توانمندسازی کودک

ارتقاء تعامل والد – کودک

ارتقاء تعامل خواهر و برادر – کودک

کارگاههای خلاقیت و هنردرمانی انفرادی و گروهی

مشاوره والدین

مشاوره نوجوان

بیش فعالی

و …

آدرس مرکز بازی درمانی تمشک:

تهران، خیابان دماوند به سمت شرق، بعد از ایستگاه داریوش، پلاک ۸۶

تلفن پذیرش:

۰۲۱۷۷۴۶۶۸۳۹

بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک