.
جزئیات کلینیک

مجهز به الکتروتراپی مکانو تراپی تمرین درمانی وانجام موبیلیزیشن ودرای نیدلینگ

مطب خصوصی
خیر
فیزیوتراپیست
مرکزی
اراک
شرق
1
خیابان شهید بهشتی روبه روی مسجد حاج اقا صابر کوچه شمس ساختمان سینوهه ۱
32223192

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.