.
جزئیات کلینیک

فیزیوتراپی تخصصی در ارتروز/اسیب های ورزشی/دیسک گردن و کمر/ دفورمیتی های مادرزادی/ توانبخشی افراد دچار سکته مغزی/ / رفع ناهنجاری های اسکلتی

مگنت - شاک ویو-cpm- تکار- درای نیدلینگ- تیپینگ- اگزر تراپی- ترکشن- وکیوم- منوال تراپی- کامپریشن -بایوفیدبک-لیزر پرتوان

مطب خصوصی
بلی
مرد
فیزیوتراپیست
تهران
تهران
غرب
5
پونک.سردارجنگل.بین مخبری و میرزابابایی. طبقه فوقانی بانک پارسیان و اینده . طبقه سوم. واحد۳۰۴ کاینیک فیزیونرتپی خورشید
02144418910

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.