بستن
جزئیات کلینیک

در این مکان خدمات تخصصی در رابطه با بلع نوزادان نیز ارائه میگردد

زن
آسیب شناس گفتار و زبان
فارس
شیراز
شرق
1
مطب خصوصی
شیراز . بلوار مدرس . ابتدای خیابان فضیلت . کوچه 1
09178172123 _09174826034
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.