بستن
0
جزئیات کلینیک

کاردرمانی جسمی / گفتاردرمانی

مرد
کار درمانگر
تهران
بهارستان
غرب
1
جاده ساوه، شهرستان بهارستان، شهر گلستان، ابتدای بلوار اصلی جنب بانک قوامین، ساختمان پزشکان سینا طبقه اول واحد 5
56744521_021
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.