.
جزئیات کلینیک

کاردرمانی کودکان شامل:
1.اختلالات جسمی و حرکتی(تاخیر حرکتی_فلج مغزی_اختلالات رشدی و ....)

2.اختلالات ذهنی و یادگیری

3.اوتیسم و اختلالات رفتاری

4.بیش فعالی و نقص توجه و تمرکز

مرکز توانبخشی
مرد
کار درمانگر
تهران
تهران
شرق
15
خیابان پیروزی، پایین تراز پل ششم بلوارابوذر، روبروی پارک گلگشت، نبش کوچه 11، پلاک 47، واحد۳، طبقه دوم. تلفن 33209778
33209778

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.

آخرین تغییرات :