.
جزئیات کلینیک

ارزیابی گوش نوزادان و بزرگسالان -نوار گوش-تجویز و تنظیم سمعک.

زن
شنوایی شناس
یزد
یزد
شرق
1
خیابان امام .کوچه مسجد برخوردار .روبروی درمانگاه اخوان.رویال سمعک
035-36228997
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.