بستن
جزئیات کلینیک

کلنیک توانبخشی سبز
کلینیک تخصصی ضایعات نخاعی و سکته مغزی
کاردرمانی جسمی کودکان و بزرگسالان
کاردرمانی ذهنی
حرکات اصلاحی

مطب خصوصی
کار درمانگر
آذربایجان غربی
ارومیه
شرق
1
ارومیه خیابان شورا ساختمان ارسطو طبقه زیر زمین
04433224275_09142800335

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.