.
جزئیات کلینیک

درمانها و تکنیکهای دستی
درای نیدلینگ(سوزن درمانی)
تمرین درمانی و ورزش درمانی
لیزرتراپی
ماساژ درمانی
الکتروآکیوپانکچر(سوزن درمانی تحریکی)
کینزیوتیپینگ(چسب درمانی)
هیدروتراپی(آب درمانی)
الکتروتراپی

مطب خصوصی
مرد
فیزیوتراپیست
تهران
شهریار
شهریار- خیابان ولی عصر- روبروی بیمارستان امام سجاد- برج سعدی- طبقه 3- واحد 8
0910-0208545

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.