بستن
جزئیات کلینیک
مرد
آسیب شناس گفتار و زبان
کرمانشاه
کرمانشاه
شرق
1
کرمانشاه خیابان برق .میدان گلایول کوچه دوم شهدا کلینیک زانکو ..... سنقر جنب بیمارستان امام خمینی کوچه سلامت 2 کلینیک امید .09199506210
09199506210
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.