.
جزئیات کلینیک

کاردرمانی در منزل بیماران نورولوژیک کودک و بزرگسال(فلح مغزی، تاخیر حرکتی، شارکوماری توث، میوپاتی عضلانی، سکته مغزی، ام اس، پارکینسون)
کاردرمانی ذهنی کودکان(اوتیسم، بیش فعالی و نقص توجه،اختلالات یادگیری)

ویزیت در منزل
بلی
مرد
کار درمانگر
خراسان رضوی
احمد آباد، کوهسنگی، وکیل آباد، خیام، امام خمینی، دانشگاه
مشهد
شرق
1
مشهد، بیمارستان ارتش
09338257314

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.