.
جزئیات کلینیک

ارزیابی شنوایی از نوزادی تا سالمندی
ساخت و تحویل فوری قالب سمعک محافظب محافظ صدا
تجویز تنظیم و تعمیر انواع سمعک دیجیتال و فول دیجیتال هوشمند
تربیت شنوایی و آموزش گفتار و زبان
انجام مانورهای درمانی سرگیجه

زن
شنوایی شناس
خراسان جنوبی
بیرجند
شرق
1
مفتح 4. پلاک 13
32231801
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.