بستن
0
جزئیات کلینیک

بیش از 23سال تجربه و تخصص در ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند .
نوزادان - کودکان - بزرگسالان

مرد
شنوایی شناس
مازندران
بابل
شرق
1
بین میدان کشوری و بیمارستان بهشتی - مجتمع پزشکی پارس - طبقه 6
011-32257644
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.