بستن
جزئیات کلینیک

الکتروتراپی-لیزرتراپی-مگنت تراپی-کامپرشن تراپی-طب سوزنی-ماساژ درمانی-منوآل تراپی

زن
فیزیوتراپیست
کرمان
انار
شرق
1
شهرستان انار-خیابان مطهری-نبش مطهری6
03434385999
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.