بستن
0
 • اطلاعات پایه
  جزئیات کلینیک
  مرد
  فیزیوتراپیست
  سمنان
  سمنان
  شرق
  1
  بلوار هفده شهریور
  ۰۲۳۳۳۴۸۶۶۲۶
 • مهدی زیاری's Posts


  این کاربر مطلبی را ایجاد نکرده است.
 • User Reviews

 • User Rating

  0
 • 5 Top Rated Members

 

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.