.
جزئیات کلینیک

فیزیوتراپی آتیه

مطب خصوصی
فیزیوتراپیست
خراسان شمالی
بجنورد
انتخاب کنید
انتخاب کنید
بجنورد، خیابان شریعتی جنوبی، ساختمان پزشکان مادر، طبقه اول
۰۵۸-۳۲۲۲۸۸۱۴

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.