.
جزئیات کلینیک
مطب خصوصی
زن
کار درمانگر
تهران
تهران
شرق
1
خ پيروزي روبروي چهارم نيروهوايي جنب پمپ بنزين پ 168
77417958

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.

آخرین تغییرات :