.
جزئیات کلینیک

ليزر تراپي. مگنت تراپي. مكانوتراپي. تمرين درماني. حركات اصلاحي. سوزن خشك

مطب خصوصی
فیزیوتراپیست
اردبیل
اردبيل
شرق
1
اردبيل. جنب بيمارستان فاطمي. ساختمان سفيد
045-33256958

سایر کلینیک ها و یا متخصصان مشابه :

برای دسترسی به لیست مراکز گفتاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، بینایی سنجی ( اپتومتری ) ، ارتز و پروتز و مشاوره و روانشناسی به تفکیک شهر می توانید از لینک های زیر در پایین برگه استفاده کنید.