نوشته‌ها

کارگاه گفتار درمانی در اتیسم

کارگاه "درمان اختلالات زبان بر اساس نتایج ارزیابی نمونه گفتار"

انجمن علمی گفتاردرمانی ایران (شعبه قم) برگزار می کند:کارگاه آموزشی " درمان اختلالات زبان بر اساس نتایج ارزیابی نمونه گفتار (دوره پیش زبانی و زبانی ) "مدرسخانم ها زهرا آقا رسولی و سوسن غفاریامتیازبا 10 امتیاز بازآموزی ویژ…
کارگاه گفتار درمانی در اتیسم

کارگاه "گفتار پیوسته و روش های آموزش آن در اختلالات رشدی زبان"

انجمن علمی گفتار درمانی (شعبه فارس) برگزار می کند :کارگاه آموزشی " گفتار پیوسته و روش های آموزش آن در اختلالات رشدی زبان "مدرسخانم دکتر فاطمه حسناتی و دکتر مریم جلالی پورامتیازبا 5 امتیاز بازآموزی برای کارشناس و کارشناس ارشد…
کارگاه گفتار درمانی در اتیسم

کارگاه " گفتار درمانی در اتیسم " جمعه 3 اسفند 1397

کارگاه یک روزه گفتار درمانی در اتیسم ویژه والدین دارای طیف اتیسم. (آپراکسی در اتیسم ، جایگاه بازی و تقلید در اتیسم ، اکو و پراکنده گویی در اتیسم ، تئوری ذهن و ارتباط در اتیسم)دکتر هوشنگ دادگر ، دکترای تخصصی گفتار درمانیمحمد خلیلی ، گف…